Engelskastugorna syftar till att stödja tanzaniska elever i deras skolgång genom att förbättra elevernas engelskakunskaper i deras naturliga skolmiljö. Engelskalärare på uppdrag av Tanzaniaprojektet bedriver kostnadsfri engelskaundervisning, individuellt stöd och läxhjälp efter ordinarie skoltid. Målet är att eleverna ska uppnå godkända betyg och en fullbordad skolgång genom att förbereda deras engelskakunskaper inför secondary school. Den första engelskastugan startades i Moshi, Tanzania den 14 juli 2014.

IMG_0525

Varför är projektet viktigt?

I Tanzania sker ett skifte i undervisningsspråk mellan primary school (där undervisningen hålls på swahili) och secondary school (där undervisningen hålls på engelska). Denna omställning resulterar i att eleverna inte kan tillgodogöra sig kunskap då de saknar förberedande engelskaundervisning. Detta resulterar vidare i att de inte klarar sina tentor och tvingas avbryta sin skolgång.

Idag underkänns 6 av 10 tanzaniska elever på de nationella proven och skolor uppvisar en skrämmande statistik där upp till 85 % av deras elever blir underkända i samtliga ämnen.

Engelskastugorna ska vara en plats för barn och ungdomar att få utrymme att växa och utveckla de språkliga verktyg som de behöver för att fullfölja sin skolgång. Men det är även en plats för att vidga ungas visioner. Visioner om en bättre framtid.

Framtiden

Det råder ett aktuellt och akut behov av omedelbara insatser för att utveckla och stödja tanzaniska elever att lyfta deras kunskaper i det engelska språket. Vi vill göra just detta genom att expandera engelskastugorna till andra skolor och ge fler barn möjligheten till extra stöd.

Tanzaniaprojektet vill nå kärnan av problemet vilket är att många av lärarna saknar kvalificerade kunskaper i engelska. Tanzaniaprojektet vill erbjuda engelskakurser och kompetensutveckling för lärare som ytterligare ett sätt att stödja eleverna och skolan. Lärarna erhåller vidareutbildning i engelska men även pedagogik. Kurserna hålls under skolloven där lärarna får möjlighet att träna och utöka sin förståelse av det engelska språket. Målsättningen är att se till helheten och stärka skolans egna resurser för att förbättra sina elevers resultat.

Sidan senast ändrad: 17 februari, 2015 av Jessica Dunkers